Hostmatters.

Hoe kan ik wel nieuwsbrieven versturen ?

Tegenwoordig is het, ondanks alle regelgeving steeds eenvoudiger om nieuwsbrieven te versturen.
Helaas is dit niet meer mogelijk via de reguliere email, omdat er een vrij hoge kans bestaat dat je op een zogenaamde 'zwarte lijst' terecht komt. Je kunt hierop terecht komen, doordat andere (personen, bedrijven of mail-servers) jouw email markeren als spam. Dit kan dan op basis van, domeinnaam, email-adres, ip-adres of zelfs op mail-server niveau. Zoals je begrijpt willen we dit laatste graag voorkomen, maar ook op basis van jouw domeinnaam is zeker niet prettig.

Hierbij kan mailchimp een uitkomst bieden. Mailchimp is een ervaringsdeskundige in het versturen in emails en kan precies zien, wie wel of niet een email heeft geopend. Maar ook kan het precies zien welk email-adres niet meer bestaat of vol is. In de meeste gevallen is mailchimp ook nog gratis.