Hostmatters.

Wat word onder de term spam verstaan ?

Spam is de naam die wordt gegeven aan e-mail die ongevraagd en in grote hoeveelheden wordt verzonden. Ongevraagd betekent in dit geval dat je niet vooraf aantoonbare en duidelijke toestemming voor het versturen van de mail naar jouw adres hebt gegeven. In grote hoeveelheden geeft aan dat het door jou ontvangen bericht deel uitmaakt van een grotere, identieke verzending.

(Alle emails die zijn identiek.)

Met ingang van Juli 2009 is het in Nederland officieel verboden om spam te versturen. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument & Markt, vroeger bekend als de OPTA. Bij deze partij kunnen dan ook klachten over spam worden ingediend. Overigens geldt dit spamverbod voor alle Europese lidstaten.

Via de mailserver's van Hostmatters is het dan ook niet toegestaan om spam- of bulk email te versturen. We raden hiervoor de service van mailchimp aan, die niet alleen veel beter werkt, maar ook veel makkelijker in gebruik is.